Kontakt:

Geocore Sp. z o.o.
ul. Walerego Sławka 17/2
30-633 Kraków
NIP: 6793169291

Prezes zarządu Łukasz Baran