Oferta:

  • Wiercenia rdzeniowe
  • Instalacje inklinometrów
  • Instalacje piezometrów otwartych


Sprzęt:

  • Nowoczesne urządzenia wiertnicze Comacchio GEO 305 wyposażone w szybkoobrotową głowicę, by wiercić sprawnie w każdych warunkach geologicznych. Dzięki zamontowaniu wiertnicy na podwoziu gąsienicowym jesteśmy w stanie dojechać w każde wyznaczone miejsce a gumowe nakładki, pozwalają nam na zachowanie tego miejsca w niezmienionym stanie.

  • Nasz sprzęt pozwala na wykonywanie wierceń pełnordzeniowych o charakterystyce próbek zgodnej z kategorią A wg EUROKOD 7.

  • Pracujemy największymi dostępnymi na rynku rdzeniówkami wrzutowymi CSK-146 co pozwala nam osiągnąć średnicę rdzenia 102 mm. Dzięki zastosowaniu najbardziej rozbudowanych metod wiercenia tą rdzeniówką jesteśmy w stanie pobierać próbki zarówno z zawodnionych gruntów piaszczystych, jak i bardzo twardych formacji skalnych. Posiadamy zestawy do poboru prób o nienaruszonej strukturze (NNS).

Wiernica Comacchio Geo 305.pdf